Categorieën

Foto
Houtpelletketels, volgens een uitgekiend concept

Ready To Burn®

Kwaliteit uit Denemarken.  Al meer dan 50.000 stuks geplaatst.Introductie en overwegingen
Als hart van uw CV verwarmingsvoorziening kunt u beter kiezen voor een houtpelletketel in plaats van een traditionele oplossing, zoals een gas-, propaan–, of olieketel, warmtepomp, stadsverwarming of anderszins. Belangrijkste redenen om dat te doen zijn:·Verwarmen op hout is klimaatneutraal, CO2 neutraal, in balans met de natuur·Enorm besparen op de energierekening. ·Onafhankelijkheid van energie-monopolisten.In ieder geval is deze vorm van “Hernieuwbare Energie” een heel goede methode om af te komen van het gebruik van die zo milieu belastende fossiele brandstoffen.Hernieuwbare EnergieHernieuwbare Energie is die energie die in de natuur steeds opnieuw weer wordt aangemaakt. Denk hierbij aan zon, wind, waterkracht en biomassa. BiomassaHout is een belangrijke en schone vorm van biomassa. Het is in wezen een zonnecollector. Zonne-energie zorgt er voor dat een boom groeit. Ofwel als wij hout gebruiken voor verwarming, groeit er ergens buiten al weer een nieuwe boom. De hele stofwisseling is in balans met de natuur. Kort cyclisch dus.De zon straalt per uur zoveel energie naar de aarde, daar kunnen we heel jaar mee doen. Kwestie van slim oogsten. Nieuwe aanplant van biomassa is volop gaande overal in de wereld.Overigens laat u niets wijs maken dat hout op zou raken als we allemaal op hout zouden gaan verwarmen. Deze mantra’s worden de wereld in geslingerd door de gevestigde orde die deze ontwikkeling met lede ogen aanziet. OverwegingenEconomisch gezien kan een RTB houtpelletketel juist dáár heel goed ingezet worden waar relatief sprake is van méér verbruik. Daarbij denken we dan aan een jaarlijks verbruik vanaf ongeveer 40.000 kWh aan energie. Dat komt overeen met zo’n 4.000 m3 aardgas, 4.500 liter propaan of 4.000 liter stookolie.BuitengebiedenVooral in buitengebieden wordt vaak nog propaan of olie gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Ook zijn de te verwarmen panden vaak wat groter, boerderijen en zo. Ten opzichte van propaan en olie en bij méér verbruik zijn hier vaak enorme besparingen op de energierekening te bereiken als wordt overgegaan op het gebruik van houtpellets als energiedrager. Besparingen van 64% of meer zijn geen uitzonderingen.RijtjeswoningBij een gemiddelde rijtjeswoning is het jaarlijks verbruik ongeveer zo’n 20.000 kWh. Een terugverdientijd van zo’n 7 jaar is reëel. Wel moet er voldoende ruimte zijn voor de plaatsing van een houtpelletketel en de opslag van houtpellets. Een oplossing met een 10 of 16 kW, RTB houtpelletketel met een pelletreservoir van 120 of 220 kilo, een boiler voor warmwater is hier voor de hand liggend. De nieuwe ISDE subsidie maakt het nu veel aantrekkelijker.ZonneboilercombinatieVoorts kunnen hierop ook zonnecollectoren worden aangesloten. Dan is er sprake van een combinatie van een RTB houtpelletketel met een zonneboiler. Zie ook pagina zonnecollectoren.Toepassingen met méér verbruikNaarmate er meer energie gebruikt wordt, kunnen er een steeds gunstigere berekening gemaakt worden van besparingen op de energierekening. Geef uw verbruik aan ons door en wij maken voor u een berekening. RTB houtpelletketels zijn leverbaar in de vermogens 10, 16, 30 en 50 kW.Toepassingen met veel verbruikAls er nog grotere vermogens nodig zijn dan kunnen we ook oplossingen bieden met de houtketels